Privacy verklaring integratieve psychotherapie

Beste client/ klant, 

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.Dit klinkt heel spannend, maar valt best mee.Het komt erop neer dat je aan moet geven of je mij vertrouwt met jouw gegevens. Deze keuze moet je bewust maken en hiervoor heb ik uit te leggen wat ik wel en niet met jouw gegevens doe. Ik stuur deze verklaring dan ook bij iedere intake mee of klanten die al eerder zijn gestart dan 25 mei en zal jevragen om mij expliciet per email te vragen om een akkoord te geven hiervoor. 

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier zijn de volgende gegevens opgenomen: 

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • Zorgzekeringsnummer
 • emailadres


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • mijn computer alleen gebruikt word door mijzelf en dat deze beveiligd is met een wachtwoord
 • Van mijn computer maak ik regelmatig een back up. Deze back up is alleen toeganglijk voor mij. 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het insturen van de rustmeting en fietstest voor het maken van trainingsschema, gaan de gegevens naar Stans van der Poel van de Energie Control methode. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming en gaan via email. 
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisies.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen die u vervolgens zelf kunt declareren bij een zorgverzekeraar.
 • Email adres voor het sturen van de factuur en adviezen.
 • U telefoonnummer voor eventueel wijzigingen in een geplande afspraak

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. U hebt altijd het recht om uw dossier in te zien. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum
 • Burger service nummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, psychosociaal consult, reflexzone therapie
 • De kosten van het consult

Mocht je vragen hebben, laat het mij weten.

Met vriendelijke groet, 

Monique van der Voort 

Move to Balance

www.move-to-balance.nl

info@move-to-balance.nl