Samengesteld gezin

Veel gescheiden gezinnen vormen in de loop van de tijd een samengestelde gezin. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van deze gezinnen binnen twee jaar uit elkaar vallen. Dat komt omdat een nieuw samengesteld gezin niet alleen te maken heeft met het draaien van het gezin maar ook met:

  • Het opnieuw zoeken naar een nieuw gezinssysteem
  • Emoties en de verwerking daarvan van zowel die van jezelf als van je partner
  • De emoties van de kinderen rondom de scheiding en op het gaan samenwonen met de nieuwe partner van moeder of vader
  • Het zoeken van een gezamenlijk opvoedingsstijl
  • het zoeken naar gezamenlijke waarden en normen
  • Onrust door de wisseling van dagen of gezinssamenstelling bij een co-ouderschap
  • Mogelijke strijd met ex-partners

Een samengesteld gezin kan daarom soms beste wel wat ondersteuning gebruiken. Samen met iedereen uit het samengesteld gezin gaan we een plan maken. Door het plan te bespreken, erover te discussiëren, opstellingen mee te doen en gebruik te maken creatieve activiteiten, komt er een plan waarin iedereen zich gehoord voelt. Het uitspreken van wensen, verwachtingen, emoties, ideeën maakt dat het plan door iedereen gedragen wordt.

De onderwerpen die aanbod komen; scheiding, ex-partners, communicatie (stijl), opvoedingsstijl, normen en waarden, tradities en gewoontes en loyaliteit. Het uiteindelijke resultaat is een soort ouderschapsplan maar dan voor het nieuwe gezin.

Meer info? Neem contact op of bel 06-38315184