Runningtherapie bij…

Diabetes

Chronische vermoeidheid

Burnout

Fibromyalgie

Depressie

Diabetes

Bij suikerziekte, ook wel diabetes mellitus genoemd, is er een probleem met de opname van glucose (suiker) in het lichaam. Glucose wordt opgeslagen onder invloed van het hormoon insuline. Er worden twee vormen onderscheiden; type I, waarbij er een afname is in de hoeveelheid insuline die het lichaam zelf produceert, en type II, waarbij het lichaam niet meer goed reageert op insuline.

Gevolg is een verhoogde glucosespiegel in het bloed en minder opgeslagen glucose in o.a. de spieren. Hierdoor kan bij inspanning van langer dan 60 min een beperking in de prestatie ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat door sport en bewegen (en dus ook hardlopen) de insuline-gevoeligheid van het lichaam verbetert en mensen uiteindelijk minder medicijnen nodig hebben om de ziekte onder controle te krijgen. U voorkomt daardoor enorme schommelingen van de bloedsuikerspiegel.

Voeding

Voor een diabetes is voeding zo belangrijk en dan met name wat eet ik wel en niet en hoe is het met mijn bloedsuikerspiegel. Een diabetes 1 patiënt is meestal onder behandeling van een ziekenhuis of diëtiste. Rondom voeding zal ik dan ook met hen samenwerken.

Voor mensen met diabetes 2 of mensen met een overgewicht die in de toekomst te maken gaan krijgen met diabetes, is een goede voeding van essentieel belang. Voor hen kan in een voedingsanemnese afnemen en deze analyseren en zo nodig dieet geven die gericht zijn op het zo min mogelijk uit balans raken van de bloedsuikerspiegel. Indien nodig werk ik hierin ook samen met een huisarts of diëtiste.

Bewegen

Voor iedereen is bewegen goed maar zeker ook voor iemand met diabetes. Door te gaan bewegen, voelt iemand zich fitter, bouw je een conditie op, zorgt het onder andere voor stevigheid van botten en spieren, is goed voor de bloeddruk en hart en bloedvaten

Bij iemand met diabetes is bewegen nog meer van belang. Dat heeft te maken met de verbranding van suikers in de ‘energiecentrales’ van de lichaamscellen, de mitochondriën. Bij mensen met diabetes type 2 werken de mitochondriën minder goed, waardoor hun lichaam minder goed reageert op insuline, dat de bloedsuiker verlaagt. Het gevolg: er blijft te veel bloedsuiker in het bloed zitten. Door de spieren aan het werk te zetten, de doorbloeding te stimuleren, gaat het lichaam gaat suikers verbranden en verhoogt de insulinegevoeligheid van de cellen.

Buiten de insuline om is er nog een manier om de bloedsuiker te verlagen: via de zogeheten AMPK-moleculen. Die geven spieren rechtstreeks een signaal om bloedsuiker te verbranden, zonder de tussenkomst van insuline. Beweging activeert die AMPK-moleculen. Daarom is beweging voor diabetes type 2 zo belangrijk, want het zorgt voor meer en betere mitochondriën.

Als runningtherapeut loop ik dan ook zeker hard met mensen met diabetes. Mocht hardlopen er niet in zitten, dan gaan we fietsen of wandelen. Om dit op de juiste manier te begeleiden maak ik gebruik van de Energy Control methode.

Ademhaling

Move to Balance maakt gebruik van vier elementen en een ervan is ademhaling. Bij mensen met een diabetes zal ook gebruik gemaakt worden van de Energy Control methode. De ademhaling wordt gemeten in rust. Hieruit kan gehaald worden hoeveel u ademhaalt en met welke frequentie. Daarna wordt er een inspanningstest afgenomen. Hieruit volgt een persoonlijk trainingsschema, die past bij uw hartslag. Daarnaast krijgt u een ademhalingsoefening.

Mentaal in balans

Als diabetes ben je soms veel bezig met eten, spuiten, tellen van calorien enz. Maar een iemand met diabetes is meer dan dat. Naast runningtherapeut, voedingsdeskundige ben ik ook coach en familiemediator heb ik gesprekken met mijn klanten tijdens het hardlopen. In de gesprekken met diabetes gaan ze over de diabetes maar vooral over wat bent u nog meer dan diabetes.

Bij Move to Balance werk ik vanuit vier elementen, voeding, beweging, ademhaling en mentaal in balans. Deze vier zorgen samen voor de weg naar balans.

Chronische vermoeidheid

Mensen met chronische vermoeidheid zijn na relatief weinig inspanning uitgeput en hebben daarnaast ook nog eens vaak last van klachten als spierpijn, concentratieproblemen, slaapstoornissen of darm- en maagklachten.

Bij chronische vermoeidheid ben je meer dan moe. Het is logisch dat je moe voelt, als je weinig slaapt, hard werkt, na bijvoorbeeld een geboorte van kind, veel sport of door relatieproblemen. Normaal gesproken herstelt iemand hiervan weer snel maar mensen met chronische vermoeidheid niet. Bij de minste inspanning is iemand al uitgeput.

Er zijn vele manieren waarop mensen met chronische vermoeidheid geholpen kunnen worden. In mijn praktijk maak ik gebruik van een de Energy Control methode; bewegen en anders ademhalen met coaching gesprekken en voedingsadviezen.

Ademhaling

Mensen met chronische vermoeidheid blijken anders adem te halen of zijn op een bepaald moment anders gaan ademen. Veel meer ademhalingen per minuut waardoor de koolstof – zuurstof verhouding in de war is geraakt. Over welke effect dit heeft in het lijf, vertel ik u graag meer tijdens mijn therapie.

Bewegen

Als runningtherapeut loop ik hard met mensen die willen leren hardlopen, hun conditie willen verbeteren en ook met mensen met chronische vermoeidheid. Runningtherapie is het gebruiken van hardlopen om de psychische conditie verbeteren. Door het bewegen gaan mensen zich beter voelen, worden sterker, krijgen meer conditie, komen buiten, slapen beter en kunnen na het sporten trots zijn op hun behaalde prestaties.

Voor mensen met chronische vermoeidheid is het juist belangrijk om te blijven bewegen, hun conditie te verbeteren en hun spieren te trainen. Daarom bestaat mijn therapie naast ademhaling ook uit bewegen en conditie op te bouwen.

Metaal in balans

Naast Energy Control trainer, runningtherapeut, ben ik ook (gezins)coach en familiemediator. Ik werk vanuit een systemische, oplossing en NLP gerichte benadering. In de gesprekken, tijdens het hardlopen, kijken we samen naar hoe je kunt voorkomen dat je weer vermoeid raakt, hoe zien je dagen eruit of waar liggen je kwaliteiten, waar krijg je energie van en wat kost energie.

Voeding

Iemand die chronisch vermoeid is, heeft goed te zorgen voor zijn lijf. Als voedingsdeskundige kan ik samen onderzoeken waaruit uw voeding tot nu toe bestaat en op welke manier kunt u uw lijf door een goede voeding ondersteunen.

Vanuit mijn praktijk ga ik met mensen aan de slag met hun chronische vermoeidheid door psychisch in balans te komen, voor een rustige ademhaling, een gezonde voeding en energiek te voelen door te gaan bewegen.

Burnout

Burn out staat voor opgebrand zijn. Klachten die zoal bij een burn out horen zijn; concentratie problemen, angsten en paniek aanvallen, snel geïrriteerd zijn, wantrouwen, nergens zin in hebben, slapeloosheid, pijn in spieren, nek- en schouderklachten, vermoeidheid, maag- en darmklachten, hoge hartslag en bloeddruk.

Er zijn vele manieren om aan de slag te gaan met een burn out. In mijn praktijk maak ik gebruik van de Energy Control methode; bewegen en anders ademhalen met coaching gesprekken en voedingsadviezen.

Ademhaling

Mensen met een burn out halen anders adem of zijn op een bepaald moment anders gaan ademen. De ademfrequentie is hoog en daarmee ook de hartslag en ze halen hoog adem. Hierdoor is de koolstof-zuurstof verhouding in de war is geraakt. Hoe dit kan en wat er daardoor gebeurd gaan we het hebben over in de therapie.

Bewegen

Als runningtherapeut loop ik hard met mensen die willen leren hardlopen, hun conditie willen verbeteren maar ook met mensen met een burn out. Runningtherapie is het gebruiken van hardlopen om de psychische conditie verbeteren. Door het bewegen gaan mensen zich beter voelen, worden sterker, krijgen meer conditie, komen buiten, slapen beter en kunnen na het sporten trots zijn op hun behaalde prestaties.

Voor iemand met een burn out is het juist goed om te blijven bewegen. Door te bewegen te ontspannen. De spanning en de daarbij horende hoge hartslag, die iemand dagelijks voelt in zijn lijf is niet passend bij het werken aan een bureau of televisie kijkend op de bank. Deze is wel passend als hij gaat sporten. Door het bewegen, het liefst hardlopen, brengen je het lijf terug in balans en daarna brengen we het lijf terug in rust.

Metaal in balans

Naast Energy Control trainer, runningtherapeut, ben ik ook (gezins)coach en familiemediator. Ik werk vanuit een systemische, oplossing en NLP gerichte benadering. In de gesprekken tijdens het hardlopen, kunnen we samen kijken naar wat betekent de burn out voor u,  zelfbeeld, zelfvertrouwen, verwachtingen van je zelf en anderen, draagkracht en draaglast, doelen stellen en grenzen hiervan te bewaken.

Voeding

Iemand met burn out heeft goed te zorgen voor zijn lijf. Als voedingsdeskundige kunnen we samen onderzoeken waaruit uw voeding tot nu toe bestaat en op welke manier kunt u uw lijf door een goede voeding ondersteunen. Soms houdt bepaald voedingspatroon zelf de burn out in stand.

Vanuit mijn praktijk ga ik met mensen aan de slag met burn out door psychisch in balans te komen, ademhaling in rust te brengen, een goede voeding en energiek te voelen door te gaan bewegen.

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom bestaande uit algemene spierpijn en spierstijfheid gepaard gaande met (soms extreme) vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, angsten, depressies, allergieën, concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen en darmklachten

Er zijn vele manieren waarop mensen met fibromyalgie geholpen kunnen worden. In mijn praktijk maak ik gebruik van een de Energy Control methode; bewegen, anders ademhalen, coaching en voedingsadviezen.

Ademhaling

Mensen met fibromyalgie blijken anders adem te halen of zijn op een bepaald moment anders gaan ademen. Ze verschillen niet in de ademhalingsfrequentie en zuurstof opname ten opzichte van normaal maar geven te veel koolstof af. Hierdoor is de koolstof – zuurstof verhouding in de war is geraakt. Hoe dit kan en wat er daardoor gebeurd, vertel ik u graag tijdens mijn therapie.

Bewegen

Als runningtherapeut loop ik hard met mensen die willen leren hardlopen, hun conditie willen verbeteren maar ook met mensen met fibromyalgie. Runningtherapie is het gebruiken van hardlopen om de psychische conditie verbeteren. Door het bewegen gaan mensen zich beter voelen, worden sterker, krijgen meer conditie, komen buiten, slapen beter en kunnen na het sporten trots zijn op hun behaalde prestaties.

Met fibromyalgie is belangrijk om te blijven bewegen, te leren ontspannen en hun conditie te verbeteren en de spieren te trainen. Voor fybromyalgie is het belangrijk om deze trainingen dan wel aan te passen aan wat zij die dag kunnen en hun grenzen goed in de gaten te houden. Mijn therapie bestaat naast ademhaling ook uit bewegen met een eigen schema welke gebaseerd is op uw hartslag.

Metaal in balans:

Naast Energy Control trainer, runningtherapeut, ben ik ook (gezins)coach en familiemediator. Ik werk vanuit een systemische, oplossing en NLP gerichte benadering. In de gesprekken tijdens het hardlopen, kijken we samen naar bijvoorbeeld wat betekent fybromyalgie voor u, wat zou u willen bereiken, waar liggen de uw grenzen enz.

Voeding

Iemand met fibromyalgie heeft goed te zorgen voor zijn lijf. Als voedingsdeskundige kunnen we samen onderzoeken waaruit uw voeding tot nu toe bestaat en op welke manier kunt u uw lijf door een goede voeding ondersteunen.

Vanuit mijn praktijk ga ik met mensen aan de slag met fibromyalgie door psychisch in balans komen, rustigere ademhaling, gezonde voeding en energiek voelen door te gaan bewegen.

Depressie

Iedereen is wel eens somber als reactie op een teleurstelling of verlies. Dat is normaal en gaat vanzelf weer over. Je zou dan kunnen spreken van depressieve klachten. Maar als een sombere stemming weken aanhoudt en u nergens meer zin in heeft en het uw dagelijkse bezigheden verstoort, dan spreken we van een depressie.

De diagnose depressie kan worden gesteld bij aanwezigheid van vijf van onderstaande symptomen, waarvan minimaal één kernsymptoom gedurende twee aan een gesloten weken.

Kernsymptomen

  • Sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag.
  • Een duidelijke vermindering van interesse of plezier in bijna alle activiteiten, bijna dagelijks en gedurende het grootste deel van de dag.

Andere symptomen depressie

  • Veranderingen in het gewicht of afgenomen of toegenomen eetlust
  • Slaapproblemen
  • Geagiteerd of rusteloos zijn of juist geremd
  • Vermoeidheid en verlies van energie
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld;
  • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid;
  • Terugkerende gedachten aan dood of zelfdodin

Een diagnose depressie moet door een arts,  psycholoog of psychiater worden valt gesteld.

Er zijn vele manieren om aan de slag te gaan met een depressie. In mijn praktijk maak ik gebruik van de Energy Control methode; bewegen (runningtherapie), anders ademhalen, coaching en voedingsadviezen.

Bewegen

Als runningtherapeut loop ik hard met mensen die willen leren hardlopen, hun conditie willen verbeteren maar ook met mensen met depressie. Runningtherapie is het gebruiken van hardlopen om de psychische conditie verbeteren. Door het bewegen gaan mensen zich beter voelen, worden sterker, krijgen meer conditie, komen buiten, slapen beter en kunnen na het sporten trots zijn op hun behaalde prestaties.

Voor iemand met een depressie is het juist goed om te blijven bewegen. Door te bewegen te ontspannen. Door het hardlopen verbetert de depressie. Bij een depressie raken allerlei lichamelijke functies zoals de eetlust of het slaappatroon verstoord. Door het hardlopen zullen deze verbeteren.

Hardlopen zorgt ook voor een samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft, of wel de het emotionele – en rationele deel komen meer in balans, waardoor uit onderzoek is gebleken dat je hierdoor meer geïnspireerd raakt betere prestaties kunt neerzetten, stress minder wordt, je gelukkiger voelt en angsten en spanningen kwijt raakt. Daarnaast komen door het hardlopen de stoffen serotonine en endorfine vrij. Deze geven een blij en gelukkig gevoel. Door het bewegen, het liefst hardlopen, brengen je het lijf terug in balans en daarna brengen we het lijf terug in rust. Hardlopen lost niet de depressie op maar kan wel het duwtje de goede richting in geven

Metaal in balans

Naast Energy Control trainer, runningtherapeut, ben ik ook coach en familiemediator. Ik ben geen psycholoog of psychiater maar ik werk wel met ze samen. In mijn gesprekken werk ik vanuit een systemische, oplossing en NLP gerichte benadering. In de gesprekken tijdens het hardlopen kunnen we het hebben over de depressie maar zullen veel meer gaan over bijvoorbeeld wat is er naast de depressie, waar geniet u van of over het hardlopen.

Ademhaling

Move to Balance maakt gebruik van vier elementen en een ervan is ademhaling. Bij mensen met een depressie zal ook gebruik gemaakt worden van de Energy Control methode. De ademhaling wordt gemeten in rust. Hieruit kan gehaald worden hoeveel u ademhaalt en met welke frequentie. Daarna wordt er een inspanningstest afgenomen. Hieruit volgt een persoonlijk trainingsschema, die past bij uw hartslag. Daarnaast krijgt u een ademhalingsoefening.

Voeding

Iemand met depressie heeft goed te zorgen voor zijn lijf. Als voedingsdeskundige kunnen we samen onderzoeken waaruit uw voeding tot nu toe bestaat en op welke manier kunt u uw lijf door een goede voeding ondersteunen. Eventueel in overleg met de huisarts kunnen we ook kijken naar versterkende vitamines en mineralen.

Bij Move to Balance werk ik met mensen met een depressie vanuit vier elementen, bewegen, mentaal in balans, ademhalen en voeding. Deze allen indien nodig in combinatie met een psycholoog of psychiater maakt de beweging naar balans

Meer informatie en onderzoek kunt u vinden op: http://www.runningtherapie.nl/uploads/userfiles/Review%20RunningTherapie2013.pdf