Diabetes

abstracte structuren in noordzeestrand op texel

Bij suikerziekte, ook wel diabetes mellitus genoemd, is er een probleem met de opname van glucose (suiker) in het lichaam. Glucose wordt opgeslagen onder invloed van het hormoon insuline. Er worden twee vormen onderscheiden; type I, waarbij er een afname is in de hoeveelheid insuline die het lichaam zelf produceert, en type II, waarbij het lichaam niet meer goed reageert op insuline.

Gevolg is een verhoogde glucosespiegel in het bloed en minder opgeslagen glucose in o.a. de spieren. Hierdoor kan bij inspanning van langer dan 60 min een beperking in de prestatie ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat door sport en bewegen (en dus ook hardlopen) de insuline-gevoeligheid van het lichaam verbetert en mensen uiteindelijk minder medicijnen nodig hebben om de ziekte onder controle te krijgen. U voorkomt daardoor enorme schommelingen van de bloedsuikerspiegel.

Voeding

Voor een diabetes is voeding zo belangrijk en dan met name wat eet ik wel en niet en hoe is het met mijn bloedsuikerspiegel. Een diabetes 1 patiënt is meestal onder behandeling van een ziekenhuis of diëtiste. Rondom voeding zal ik dan ook met hen samenwerken.

Voor mensen met diabetes 2 of mensen met een overgewicht die in de toekomst te maken gaan krijgen met diabetes, is een goede voeding van essentieel belang. Voor hen kan in een voedingsanemnese afnemen en deze analyseren en zo nodig dieet geven die gericht zijn op het zo min mogelijk uit balans raken van de bloedsuikerspiegel. Indien nodig werk ik hierin ook samen met een huisarts of diëtiste.

Bewegen

Voor iedereen is bewegen goed maar zeker ook voor iemand met diabetes. Door te gaan bewegen, voelt iemand zich fitter, bouw je een conditie op, zorgt het onder andere voor stevigheid van botten en spieren, is goed voor de bloeddruk en hart en bloedvaten

Bij iemand met diabetes is bewegen nog meer van belang. Dat heeft te maken met de verbranding van suikers in de ‘energiecentrales’ van de lichaamscellen, de mitochondriën. Bij mensen met diabetes type 2 werken de mitochondriën minder goed, waardoor hun lichaam minder goed reageert op insuline, dat de bloedsuiker verlaagt. Het gevolg: er blijft te veel bloedsuiker in het bloed zitten. Door de spieren aan het werk te zetten, de doorbloeding te stimuleren, gaat het lichaam gaat suikers verbranden en verhoogt de insulinegevoeligheid van de cellen.

Buiten de insuline om is er nog een manier om de bloedsuiker te verlagen: via de zogeheten AMPK-moleculen. Die geven spieren rechtstreeks een signaal om bloedsuiker te verbranden, zonder de tussenkomst van insuline. Beweging activeert die AMPK-moleculen. Daarom is beweging voor diabetes type 2 zo belangrijk, want het zorgt voor meer en betere mitochondriën.

Als runningtherapeut loop ik dan ook zeker hard met mensen met diabetes. Mocht hardlopen er niet in zitten, dan gaan we fietsen of wandelen. Om dit op de juiste manier te begeleiden maak ik gebruik van de Energy Control methode.

Ademhaling

Move to Balance maakt gebruik van vier elementen en een ervan is ademhaling. Bij mensen met een diabetes zal ook gebruik gemaakt worden van de Energy Control methode. De ademhaling wordt gemeten in rust. Hieruit kan gehaald worden hoeveel u ademhaalt en met welke frequentie. Daarna wordt er een inspanningstest afgenomen. Hieruit volgt een persoonlijk trainingsschema, die past bij uw hartslag. Daarnaast krijgt u een ademhalingsoefening.

Mentaal in balans

Als diabetes ben je soms veel bezig met eten, spuiten, tellen van calorien enz. Maar een iemand met diabetes is meer dan dat. Naast runningtherapeut, voedingsdeskundige ben ik ook coach en familiemediator heb ik gesprekken met mijn klanten tijdens het hardlopen. In de gesprekken met diabetes gaan ze over de diabetes maar vooral over wat bent u nog meer dan diabetes.

Bij Move to Balance werk ik vanuit vier elementen, voeding, beweging, ademhaling en mentaal in balans. Deze vier zorgen samen voor de weg naar balans.