Depressie

opgedroogde slootbedding

Iedereen is wel eens somber als reactie op een teleurstelling of verlies. Dat is normaal en gaat vanzelf weer over. Je zou dan kunnen spreken van depressieve klachten. Maar als een sombere stemming weken aanhoudt en u nergens meer zin in heeft en het uw dagelijkse bezigheden verstoort, dan spreken we van een depressie.

De diagnose depressie kan worden gesteld bij aanwezigheid van vijf van onderstaande symptomen, waarvan minimaal één kernsymptoom gedurende twee aan een gesloten weken.

Kernsymptomen

  • Sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag.
  • Een duidelijke vermindering van interesse of plezier in bijna alle activiteiten, bijna dagelijks en gedurende het grootste deel van de dag.

Andere symptomen depressie

  • Veranderingen in het gewicht of afgenomen of toegenomen eetlust
  • Slaapproblemen
  • Geagiteerd of rusteloos zijn of juist geremd
  • Vermoeidheid en verlies van energie
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld;
  • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid;
  • Terugkerende gedachten aan dood of zelfdodin

Een diagnose depressie moet door een arts,  psycholoog of psychiater worden valt gesteld.

Er zijn vele manieren om aan de slag te gaan met een depressie. In mijn praktijk maak ik gebruik van de Energy Control methode; bewegen (runningtherapie), anders ademhalen, coaching en voedingsadviezen.

Bewegen

Als runningtherapeut loop ik hard met mensen die willen leren hardlopen, hun conditie willen verbeteren maar ook met mensen met depressie. Runningtherapie is het gebruiken van hardlopen om de psychische conditie verbeteren. Door het bewegen gaan mensen zich beter voelen, worden sterker, krijgen meer conditie, komen buiten, slapen beter en kunnen na het sporten trots zijn op hun behaalde prestaties.

Voor iemand met een depressie is het juist goed om te blijven bewegen. Door te bewegen te ontspannen. Door het hardlopen verbetert de depressie. Bij een depressie raken allerlei lichamelijke functies zoals de eetlust of het slaappatroon verstoord. Door het hardlopen zullen deze verbeteren.

Hardlopen zorgt ook voor een samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft, of wel de het emotionele – en rationele deel komen meer in balans, waardoor uit onderzoek is gebleken dat je hierdoor meer geïnspireerd raakt betere prestaties kunt neerzetten, stress minder wordt, je gelukkiger voelt en angsten en spanningen kwijt raakt. Daarnaast komen door het hardlopen de stoffen serotonine en endorfine vrij. Deze geven een blij en gelukkig gevoel. Door het bewegen, het liefst hardlopen, brengen je het lijf terug in balans en daarna brengen we het lijf terug in rust. Hardlopen lost niet de depressie op maar kan wel het duwtje de goede richting in geven

Metaal in balans

Naast Energy Control trainer, runningtherapeut, ben ik ook coach en familiemediator. Ik ben geen psycholoog of psychiater maar ik werk wel met ze samen. In mijn gesprekken werk ik vanuit een systemische, oplossing en NLP gerichte benadering. In de gesprekken tijdens het hardlopen kunnen we het hebben over de depressie maar zullen veel meer gaan over bijvoorbeeld wat is er naast de depressie, waar geniet u van of over het hardlopen.

Ademhaling

Move to Balance maakt gebruik van vier elementen en een ervan is ademhaling. Bij mensen met een depressie zal ook gebruik gemaakt worden van de Energy Control methode. De ademhaling wordt gemeten in rust. Hieruit kan gehaald worden hoeveel u ademhaalt en met welke frequentie. Daarna wordt er een inspanningstest afgenomen. Hieruit volgt een persoonlijk trainingsschema, die past bij uw hartslag. Daarnaast krijgt u een ademhalingsoefening.

Voeding

Iemand met depressie heeft goed te zorgen voor zijn lijf. Als voedingsdeskundige kunnen we samen onderzoeken waaruit uw voeding tot nu toe bestaat en op welke manier kunt u uw lijf door een goede voeding ondersteunen. Eventueel in overleg met de huisarts kunnen we ook kijken naar versterkende vitamines en mineralen.

Bij Move to Balance werk ik met mensen met een depressie vanuit vier elementen, bewegen, mentaal in balans, ademhalen en voeding. Deze allen indien nodig in combinatie met een psycholoog of psychiater maakt de beweging naar balans

Meer informatie en onderzoek kunt u vinden op: http://www.runningtherapie.nl/uploads/userfiles/Review%20RunningTherapie2013.pdf